Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Územní plánování
Název Veřejná vyhláška - Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Traplice 2013-2020
Číslo jednací MUUH-SŽP/72397/2020/DujJ
Zodpovídá Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát Hromadná písemnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 22.09.2020
Vyvěšeno do 26.10.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 22.09.2020 06:55:32
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do