Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky)
Název Dražební vyhláška 203 ExD 39/2020-6 - elektronická dražba -18.11.2020
Číslo jednací 203 ExD 39/2020-6
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Adresát Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 22.09.2020
Vyvěšeno do 18.11.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 22.09.2020 07:01:16
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do