Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Důležitá oznámení
Název Doporučení pro pobytové sociální služby
Číslo jednací KHSZL 24521/2020
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 76001 Zlín 1
Adresát Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 76001 Zlín 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 23.09.2020
Vyvěšeno do 26.10.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 23.09.2020 13:18:37
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do