Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Stavebnictví
Název Odvolání-vyrozumění o podaném odvolání
Číslo jednací MUUH-SŽP/97439/2020/KotL
Zodpovídá Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát MěÚ Uh. Hradiště - právní odbor, Masarykovo nám. č. p. 19, 68670 Uherské Hradiště
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 18.12.2020
Vyvěšeno do 04.01.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 18.12.2020 08:10:28
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do