Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva s obcí Boršice u Blatnice
Číslo jednací MUUH-DSA/16621/2021/MartJ
Zodpovídá Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát Veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 26.02.2021
Vyvěšeno do 27.02.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 26.02.2021 12:25:06
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do