Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva s obcí Tučapy
Číslo jednací MUUH-DSA/24444/2021/MartJ
Zodpovídá Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 25.03.2021
Vyvěšeno do 26.03.2024
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 25.03.2021 14:01:44
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do