Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva s obcí Traplice
Číslo jednací MUUH-DSA/25911/2021/MartJ
Zodpovídá Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát Veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 31.03.2021
Vyvěšeno do 01.04.2024
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 31.03.2021 15:00:01
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do