Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnorpávní smlouva o poskyntutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Římskokat. farnost
Číslo jednací MUUH-EKO/40602/2021/MarI
Zodpovídá Ekonomický odbor
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 26.05.2021
Vyvěšeno do 27.05.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 26.05.2021 08:28:46
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do