Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Životní prostředí
Název Opatření obecné povahy 1/2021
Číslo jednací MZE-49892/2021-16212
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Adresát Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 16.09.2021
Vyvěšeno do 31.12.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.09.2021 11:36:06
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do