Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - HC UH
Číslo jednací MUUH-KŠS/83254/2021/LopJ
Zodpovídá Odbor kultury, školství a sportu
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 12.10.2021
Vyvěšeno do 14.10.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 12.10.2021 12:12:11
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do