Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskyntutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Park Rochus, o.p.s.
Číslo jednací MUUH-EKO/3953/2022/MarI
Zodpovídá Oddělení rozpočtů a financování
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 20.01.2022
Vyvěšeno do 21.01.2025
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 20.01.2022 11:44:00
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do