Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na rok 2022
Číslo jednací MUUH-OSS/37934/2022/Noh
Zodpovídá Odbor sociálních služeb
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 03.05.2022
Vyvěšeno do 05.05.2025
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 03.05.2022 13:37:05
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do