Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na rok 2022
Číslo jednací MUUH-OSS/38679/2022/Noh
Zodpovídá Odbor sociálních služeb
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 05.05.2022
Vyvěšeno do 06.05.2025
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 05.05.2022 09:21:01
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do