Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Důležitá oznámení
Název Žádost o vyvěšení na ÚD - Vyhlášení popisu věci - žádost o realizaci
Číslo jednací KRPZ-79340-182/TČ-2022-151171-POD
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 76001 Zlín 1
Adresát Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 76001 Zlín 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.09.2022
Vyvěšeno do 08.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.09.2022 12:09:29
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do