Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - BIKROS
Číslo jednací MUUH-KŠS/19845/2023/LopJ
Zodpovídá Odbor kultury, školství a sportu
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 22.02.2023
Vyvěšeno do 22.02.2026
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 22.02.2023 11:40:58
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do