Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Důležitá oznámení
Název Žádost o součinnost - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace únor 2023
Číslo jednací UZSVM/BUH/1316/2023-BUHM
Zodpovídá Oddělení právní
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 24.02.2023 12:43:44
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do