Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Důležitá oznámení
Název Veřejná vyhláška - přihlášení oprávněné osoby - Zdenka Möllerová, Rybárny 31, Uherské Hradiště
Číslo jednací RO-1/2022-711
Zodpovídá Oddělení právní
Původce Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, Svatováclavská č. p. 568, 68601 Uherské Hradiště 1
Adresát Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, Svatováclavská č. p. 568, 68601 Uherské Hradiště 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 23.03.2023
Vyvěšeno do 23.03.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 23.03.2023 11:33:06
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do