Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Důležitá oznámení
Název Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné za rok 2022
Číslo jednací 311/002/30/387/2023
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, 68601 Uherské Hradiště 1
Adresát Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, 68601 Uherské Hradiště 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 27.04.2023
Vyvěšeno do 31.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 27.04.2023 10:10:05
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do