Město Uherské Hradiště - platební portál

Úhrada poplatku (pohledávky)

Po uvedení variabilního symbolu*, jména*, příjmení*, kontaktního e-mailu* a kliknutí na: Zobrazení údaje pro platbu Vám bude umožněno zaplacení celkové částky on-line platební kartou. Částka se doplňuje automaticky z agendového IS města dle zadaného variabilního symbolu a nelze ji dále upravit.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených zde.

*Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Město Uherské Hradiště zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy (viz - www.mesto-uh.cz – Ochrana osobních údajů GDPR). osobní údaj ve formě rodného čísla