Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Zveřejněno od Dokument Původce
Volná pracovní místa Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště VŘ 31/2019 13.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava přechodná úprava provozu U Sklépka Staré Město UH 13.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava přechodná úprava provozu na ulici Huštěnovská ve Starém Městě 13.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Přehled usnesení 6.ZM (2.9.2019) 11.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí VH-společné řízení -stavba-OZŘ-veřejná vyhláška 11.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Aukční vyhláška 11.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Správní řád - opravné usnesení - rozhodnutí - admin. chyba* 11.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Lipinová - návrh na určení účelové komunikace 11.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění na dlouhod. odst. vozidlo Opel Astra J.Průchy 11.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytu 431-6 10.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytu 403-4 a 372-3 10.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava žádost o vyvěšení na úřední desku IV.: Odvolání F.Flíbor,J.Kočicová J.Valouch, "Silnice II/497-UH-B 10.09.2019 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č.p. 21, 76001 Zlín 1
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje sportu I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "podpora činností v oblasti životního prostředí v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávávní v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradiště v I. pololetí 2020 - úvěry 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka odboru správy majetku města MěÚ Uherské Hradiště (oddělení správy pozemků) VŘ 30/2019 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytu 1276-7 06.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytu 506-16 06.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Stavební povolení 06.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Jankovice-ČOV-a-kanalizace-oznamení-zahajení-řízení 06.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava zahájení společného řízení "Ostrožská Lhota, ulice Řádek" 06.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky ÚŘ - oznámení zahájení řízení §87 05.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 08/2019 a č. 09/2019 05.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem 1 ks výkladního prostoru v k.ú. Uherské Hradiště 04.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostoru v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště 04.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Boršice, ulice Osvobození. 1.etapa 03.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP-ulice Štěpnická,UH- zrušení dopravního značení 03.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP-ulice 28.října,UH - k.ú. Mařatice - označení parkovacích míst 03.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Návrh místní úpravy provozu ul. Svatováclavská Uh.Hradiště 03.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Opatření obecné povahy - ž - zveřejnění - zalesňování v období do 31. prosince 2022 02.09.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1
Ostatní Žádost o součinnost - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace srpen 2019 02.09.2019 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p. 818/11, 60200 Brno 2
Životní prostředí Stříbrnice - úprava toku - rozhodnutí 29.08.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Žádost o vyvěšení AV na ÚD 28.08.2019 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p. 818/11, 60200 Brno 2
Oznámení E.ON Ž - zveřejnění - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Za Álejí, Zahradní 26.08.2019 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 030 EX 8611/14-179 Dražební vyhláška - BŘEZINA Petr 26.08.2019 Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č.p. 41/104, 60300 Brno 3
Nemovitosti (záměry města) Ž - zveřejnění - k záměru pronájmu pozemku parc. č. st. 2028 v k.ú. Uherské Hradiště 22.08.2019 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č.p. 21, 76001 Zlín 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Květa Tulejová - Usnesení o DR 20.08.2019 Mgr. René Mohyla Mohyla René, Dr. Skaláka č.p. 1450/13, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Alena Běhávková - Dražební vyhláška NV - elektronická dražba ExD12/2019LV 250+2569 20.08.2019 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Alena Běhávková - Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 20.08.2019 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Doprava D55 SO 121,121.1,121.2,121.3,122,123,124,126,131,132,133,134,135136, 141,142,143 16.08.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování Z.č.1 ÚP Hluk - veřejná vyhláška ke společnému projednání 14.08.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 08/2019 Město Uherské Hradiště 07.08.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování Veřejná vyhláška Oznámení o projednávání návrhu Územního plánu Kudlovice 01.08.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Výběrová řízení, Veřejné zakázky VŘ Bojkovice - Žádost o umístění inzerátu na úřední desku 01.08.2019 Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p. 616/1, 15000 Praha 5
Nemovitosti (záměry města) "Záměr - Převod bytu o velikosti 2+1 č. 3 (53, 59 m2), ulice Průmyslová 912, Uherské Hradiště" 11.07.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) "Záměr - Převod bytu o velikosti 2+1 č. 8 (52, 08 m2), ulice Průmyslová 912, Uherské Hradiště" 11.07.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Závěrečný účet roku 2018 Město Uherské Hradiště 20.06.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 5/2019 a č. 6/2019 Město Uherské Hradiště 20.06.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 7/2019 Město Uherské Hradiště 20.06.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 5/2019 Město Uherské Hradiště 23.05.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vod. cest na řece Moravě za rok 2018 17.05.2019 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí č.p. 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Veřejnoprávní smlouvy zveřejnění na úřední desku - Dotace z FS - Topakce 25.04.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 3/2019 a č. 4/2019 Město Uherské Hradiště 17.04.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Ža - vyvěšení na ÚD - Opatření obecné povahy 04.04.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1
Ostatní Rozpočtové opatření č.3/2019 Město Uherské Hradiště 21.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FCR - Region Slovácko 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - FC Slovácko z.s. 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FCR - Park Rochus 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - TJ Slavoj Jarošov z.s. 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 14.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o postyknutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu - HC 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu - TJ Slovácká Slavia 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávním smlouva o poskytování manažerské a případové supervize OSS 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Ža - zveřejnění na ÚD - Rozpočtové opatření č.1 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 05.03.2019 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní ces, Masarykovo Nám. 21, 68601 Uherské Hradiště 1
Ostatní Rozpočtové opatření č.01/2019 a č. 02/2019 Město Uherské Hradiště 20.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotae z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Výroční zpráva o poskytování inforamcí v roce 2018 06.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva o poskytování supervize pro pracovníky OSPOD 05.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č.14/2018 Město Uherské Hradiště 04.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Žádost o vyvěšení na ÚD - Schválený rozpočet 2019 16.01.2019 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Zpráva č. 417/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Baťova kanálu za rok 2017 04.01.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2019 04.01.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Střednědobý výhled rozpočtu do 2024 Město Uherské Hradiště 13.12.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočet na rok 2019 Město Uherské Hradiště 13.12.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - podpora činnosti spolků 2018 15.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/0755/OSS 13.11.2018 SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova č.p. 4333/20, 61500 Brno 15
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Oznámení o zah. stavebního řízení D55, SO 142, SO 212, SO 145 17.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí rekonstrukce kanalizace Za Alejí-rozhodnutí 17.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotace 08.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotace 08.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Stanovení přech. úpravy provozu pro 61.roč. Slováckého běhu v UH 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva - dotace HC 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostor v budově č. p. 125, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostor v budově č. p. 961, Šafaříkova, Uherské Hradiště 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva - dotace TJ Slovácká Slavia 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Dražební řád a dražební vyhláška - pondělí 15.10.2018 v 09:30 hodin 20.09.2018 Územní pracoviště Brno - venkov (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Příkop č.p. 834/8, 60200 Brno 2
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Diakonii ČCE 2018 28.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva o poskytování supervize 28.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na I. pololetí 2018 - Oblastní charita UH 23.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na I. pololetí 2018 - Akropolis 23.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu města Uherské Hradiště - HC 20.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu města Uherské Hradiště 20.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 03.11.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 03.11.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 03.11.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 03.11.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - TJ Slovácká Slavia 31.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - HC 31.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - TJ Slovácká Slavia 31.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace smlouva Společnost Podané ruce 18.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace smlouva Oblastní charita 18.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva os poskytnutíd otace z rozpočtu města Uherské Hradiště 09.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Smlouva o spolupráci č. 2015/0660/EKO-RF ve znění dodatku č. 1 09.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 01.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 01.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 01.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 01.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotační smlouva HC Uh. Hradiště - 1. pololetí 2017 04.04.2017 Městský úřad Uherské Hradiště