Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Zveřejněno od Dokument Původce
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Aktualizovaná (dodatečně) pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště 04.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Výběrová řízení, Veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 10/2020 Licence MS Windows Server 04.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava návrh místní úpravy-Uherský Ostroh 04.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka částí pozemku v k. ú. Míkovice nad Olšavou a souhlas s navrhovaným staveb. záměrem 03.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka částí pozemku v k. ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem 03.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování ÚŘ - oznámení zahájení řízení §87 03.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka částí pozemku v k. ú. Vésky a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem 03.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem garáže č. 15 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště 02.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování Vyrozumění o podaném odvolání § 86 02.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění na dl. odst. voz. FORD MONDEO stříbRudy Kubíčka 4Z98983 01.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 149 EX 11518/16-41, dne 07.01.2021 01.12.2020 Erbert Ivo, JUDr. - soudní exekutor Erbert Ivo, Milešovská č. p. 1326/4, 13000 Praha 3
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 179 DC 10017/20-6, dne 06.01.2021 01.12.2020 Ráček Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor Ráček Zdeněk, Kpt. Jaroše č. p. 256, 59501 Velká Bíteš
Důležitá oznámení Sbírka zákonů České republiky ze dne 30.11.2020, částka 204 01.12.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha
Důležitá oznámení Upozornění na dl. od.voz. MAZDA 323F, Průmyslová 3Z29938 30.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění na dl. odst. voz. OPEL CORSA modrý Města Mayen bez RZ 30.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění na dl. odst. voz. MAZDA 6 stříbrná Města Mayen bez RZ 30.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Oznámení o odstranění voz. z poz. kom. FOCUS nám. Rep. 9B33391 30.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Staré Město, Tyršova ulice, společné povolení 30.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště 27.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Přehled usnesení 15.ZM (16.11.2020) 27.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Kunovice, V pastouškách, společné povolení 27.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod částí pozemků v k.ú. Mařatice a části pozemku v k.ú. Sady 26.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod částí pozemků v k.ú. Mařatice a v k.ú. Sady 26.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod částí pozemků v k.ú. Mařatice a v k.ú. Sady 26.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části pozemku p. č. 651/2 v k.ú. Uherské Hradiště 26.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod pozemku a částí pozemků v k.ú. Mařatice 26.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části pozemku v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem 26.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostor vhodných ke komerčním účelům v centru města Uherské Hradiště 26.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP-přechodná úprava provozu, ul. Štěpnická a Zahradní, Uherské Hradiště 26.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - budoucí pronájem vodohospodářského zařízení v k.ú. Uherské Hradiště a zajištění jeho provozu 26.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava oznámení o návrhu místní úpravy provozu v ulici Za Mlýnem v Hluku 25.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2016/0040/SMM, ve znění Dodatků č. 1 a 2 25.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba dne 12.01.2021, č.j. 067 EX 106530/09-171 25.11.2020 Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor Podkonický Juraj, Evropská č. p. 663/132, 16000 Praha 6
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) USN 139EX 25729/18-059 25.11.2020 Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č. p. 44/4, 78901 Zábřeh
Doprava Buchlovice Spojnice Komenského - Řadová 25.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtový výhled DSO Sdružení obcí pro rozvoj BK a vodní cesty na řece Moravě na období 2022 - 2024 24.11.2020 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka částí pozemků v k.ú. Jarošov u Uh. Hradiště a souhlas s navrhovaným staveb. záměrem 24.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj BK a vodní cesty na řece Moravě na rok 2021 24.11.2020 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Doprava Uh. Hradiště, Zpevněné plochy pro parkování 23.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Návrh střednědobého výhledu a rozpočtu do roku 2026 19.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Návrh rozpočtu města na rok 2021 19.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava oznámení o zahájení společného řízení "Cyklostezka Polešovice - hranice k.ú. Moravský Písek" 19.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11/2020 19.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba dne 01.02.2021 č.j. 179 EX 559/20-73 18.11.2020 Ráček Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor Ráček Zdeněk, Kpt. Jaroše č. p. 256, 59501 Velká Bíteš
Důležitá oznámení Upozornění na dl. odst. voz. FOCUS černý Konečná 5Z33964 16.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění na dl.odst.voz. Peugeot 360 modrý StTe 5T07041 16.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování Veřejná Vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání návrhu OOP ÚP Tupesy 13.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba dne 27.01.2021, č.j. 207 EX 8716/09-287 13.11.2020 Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka Jarková Jana, 2. května č. p. 2384, 76001 Zlín 1
Územní plánování Návrh Zadání Územního plánu Salaš 13.11.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice ZK - ve Zlíně č. 15/2020 11.11.2020 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) V203 Ex 17572/20-44 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 10.11.2020 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 36779/13 Podnět oprávněnému pro podání přihlášky pohledávky, Dražební vyhláška - M. Kučera 10.11.2020 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 47871/13 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 10.11.2020 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 09.11.2020 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 196EX 660/11-195 DVU 04.11.2020 Valenta Jan, Mgr. - soudní exekutor Valenta Jan, Dr. Milady Horákové č. p. 496/27, 77900 Olomouc 9
Důležitá oznámení Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje - změna č. 2 03.11.2020 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 76001 Zlín 1
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 04.11.2020 , MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN 02.11.2020 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí č. p. 375/4, 12801 Praha 2
Důležitá oznámení Sbírka zákonů České republiky ze dne 30.10.2020, částka 179 02.11.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha
Důležitá oznámení Sbírka zákonů České republiky ze dne 30.10.2020, částka 180 02.11.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha
Důležitá oznámení Usnesení vlády České republiky ze dne 30.10.2020, č. 1117 02.11.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Smlouvy - registr, úřední deska 29.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 10/2020 22.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 - č. 1078 o přijetí krizového opatření 21.10.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 1
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 - č. 1079 o přijetí krizového opatření 21.10.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 006 EX 691/19-124-Dražební vyhláška,125-Žádost - JAROSLAV ČERNÝ 21.10.2020 Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Konečného náměstí č. p. 541/2, 60200 Brno 2
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 - č. 1080 o přijetí krizového opatření 21.10.2020 Úřád vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 25322/14 Podnět oprávněnému pro podání přihlášky pohledávky, Dražební vyhláška,Zálešák 19.10.2020 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 207EX 855/15-308 Dražební vyhláška nemovitosti - Ing. Zbyněk Hanák 19.10.2020 Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka Jarková Jana, 2. května č. p. 2384, 76001 Zlín 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Dražební vyhláška, elektronická dražba 203 Ex 13304/14-79, dne 16.12.2020, Margita Furišová 14.10.2020 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba 169EX 2955/11-160, dne 15.12.2020, Tomáš Zálešák 14.10.2020 Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka Valentová Lucie, Cejl č. p. 494/25, 60200 Brno 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba 169EX 2955/11-158, dne 15.12.2020, Tomáš Zálešák 14.10.2020 Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka Valentová Lucie, Cejl č. p. 494/25, 60200 Brno 2
Důležitá oznámení Oznámení o odstav. voz. z poz. kom. FORD FOCUS 2Z33388 J. Průchy 14.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Výběrová řízení, Veřejné zakázky Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí v k.ú. Bojkovice 13.10.2020 Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č. p. 616/1, 15000 Praha 5
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 14.10.2020, č.j. MZDR 42467/2020-1/MIN/KAN 13.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí č. p. 375/4, 12801 Praha
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu 13.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Sbírka zákonů České republiky ze dne 12.10.2020, částka 166 13.10.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 1
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 13.10.2020, č.j. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN 13.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí č. p. 375/4, 12801 Praha 2
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 - č. 998 09.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 - č. 997 09.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 - č. 996 09.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 - č. 995 09.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 - č. 994 09.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha
Důležitá oznámení Upozornění na dl. odst.voz. Peugeot 206 šedý Pa Štěpnice 6Z14090 08.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - AC Slovácká Slavia 06.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Usnesení vlády České republiky - vyhlášení nouzového stavu od 5.10.2020 01.10.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouva 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouva 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouvy 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouva 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0756/OSS 24.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0767/OSS 24.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Doporučení pro pobytové sociální služby 23.09.2020 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 76001 Zlín 1
Důležitá oznámení Nařízení mimořádného opatření č. 8/2020 - výuka na vysokých školách 23.09.2020 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 76001 Zlín 1
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - omezení provozoven a služeb - účinnost od 19.9.2020 do odvolání 18.09.2020 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha 2
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest - účinnost od 18.9.2020 do odvolání 18.09.2020 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha 2
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - zákaz a omezení akcí - účinnost od 18.09.2020 od 18 hod. do odvolání 17.09.2020 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha 2
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - nařízení laboratořím - sdělování výsledků - účinnost od 17.09.2020 17.09.2020 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha 2
Dotace - programy Úvěrový program "Podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradištěv I. pololetí 2021" 14.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora činností v oblasti životního prostředí v I. pololetí 2021" 14.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v I. pololetí 2021" 14.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora obnovy historické architekturyměsta Uherské Hradiště v I. pololetí 2021" 14.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v I. pololetí 2021" 14.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje sportu v I. pololetí 2021" 14.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 08/2020 a č.09/2020 08.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Oznámení o odtažení VW Passat 4M1 5513 08.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Oznámení o odstr. voz. z poz. kom. Opel Vectra Na Rybníku UH 3Z5 5932 08.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám - nedostatečně identifikovaný vlastník 01.09.2020 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Důležitá oznámení Vyhlášení popisu věci - jízdní kolo 19.08.2020 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 76001 Zlín 1
Důležitá oznámení Žádost o realizaci popisu věci 04.08.2020 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 76001 Zlín 1
Životní prostředí Opatření obecné povahy 28.07.2020 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Ostatní Rozpočtové opatření č. 06/2020 a č. 07/2020 16.06.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0163/OSS 20.05.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 4/2020 a 5/2020 19.05.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu sociální pomoci a prevence 2020/0171/OSS 23.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční účelová dotace z Fondu sportu - AC Slovácká Slavia 22.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 04/2020 15.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Opatření obecné povahy - ž - zveřejnění 06.04.2020 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční účalová dotace z Fondu sportu - TJ Slovácká Slavia 02.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční účelová dotace z Fondu sportu na 1. pol. 2020 - HC Uh. Hradiště 02.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0173/OSS 25.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0159/OSS 25.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0165/OSS 25.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnorpávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 02.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření 2/2020 a 3/2020 19.02.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2019 05.02.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatřeníč. 15/2019 29.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnosprávní smlouva z rozpočtu města Uherské Hradiště 29.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva z rozpočtu města Uherské Hradiště 29.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 17.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 17.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatřeníč. 01/2020 14.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 3 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě 08.01.2020 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého nám. 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Ostatní Schválení rozpočet DSO 08.01.2020 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého nám. 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Ostatní Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 18.12.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočet pro rok 2020 18.12.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Ž - zveřejnění - Opatření obecné povahy 09.12.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprvání smlouva o poskytunutí dotace z FSSP - 2019/0636/OSS 30.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště č. 2019/608/EKO-RF 27.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Opatření obecné povahy - ž - zveřejnění - zalesňování v období do 31. prosince 2022 02.09.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Veřejnoprávní smlouvy zveřejnění na úřední desku - Dotace z FS - Topakce 25.04.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Ža - vyvěšení na ÚD - Opatření obecné povahy 04.04.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FCR - Park Rochus 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FCR - Region Slovácko 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - TJ Slavoj Jarošov z.s. 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - FC Slovácko z.s. 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 14.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o postyknutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu - TJ Slovácká Slavia 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu - HC 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotae z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva o poskytování supervize pro pracovníky OSPOD 05.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - podpora činnosti spolků 2018 15.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/0755/OSS 13.11.2018 SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova č. p. 4333/20, 61500 Brno 15
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotace 08.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotace 08.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva - dotace TJ Slovácká Slavia 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva - dotace HC 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Diakonii ČCE 2018 28.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva o poskytování supervize 28.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na I. pololetí 2018 - Oblastní charita UH 23.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na I. pololetí 2018 - Akropolis 23.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu města Uherské Hradiště - HC 20.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu města Uherské Hradiště 20.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště